• e-learning obrázok
  • e-learning je učenie sa (samovzdelávanie) pomocou elektronických učebných pomôcok. Je efektívnym prostriedkom, ako odovzdať informácie na diaľku. Je určený na prípravu. Žiaci môžu získať študijné materiály a informácie týkajúce sa povinného všeobecnovzdelávacieho predmetu Občianska náuka.