Kurz je zameraný na maturitné témy na úrovni B1. Obsahuje jednotlivé témy potrebné k rozprávaniu na maturitách.