Charakteristika mechanizačných zariadení používaných pri ložných operáciách v doprave a preprave.

heslo: mez