Zhrnutie a opakovanie tematického celku Molekulová fyzika

fyzika