biogénne látky, prírodné látky, lipidy, sacharidy, bielkoviny, enzýmy, nukleové kyseliny, vitamíny, hormóny

Kód prístupu: bielkoviny