weeConnomy je nový cash-backový systém, ktorý vráti zákazníkovi časť peňazí zaplatených za nákup