Kurz je určený pre žiakov prvého ročníka. Poskytuje informácie z technického kreslenia.

Prístupový kód je - rysovanie