Odborný predmet pre študentov stredných odborných škôl s maturitou. Kurz sa venuje základnej ekonomicko-právnej problematike. Vzdelávanie je rozdelené do jednotlivých tematických celkov.