kluč pre vstup: 123

Grafická informácia – vektorová grafika; výhody a nevýhody rastrovej a vektorovej grafiky; aplikácie na spracovanie vektorovej grafickej informácie.