Návrh štruktúry e-learningového modulu pre  tematický celok Fyzikálne veličiny + aktivity a zdroje pre motivačnú, expozičnú, fixačnú a diagnostickú fázu vyučovacej hodiny.

kód prístupu: fyzika