Charakteristika odborného predmetu mechanizačné zariadenia - používajú sa pri ložných operáciách v doprave, preprave a zasielateľstve. Predmet sa vedie v študijnom odbore ,,prevádzka a ekonomika dopravy.

kód prístupu: msm