Daný kurz má pomôcť upevniť učivo v prvej časti Geografie pre tretí ročník stredných škôl.