Voľne dostupné kurzy so vstupom aj bez registrácie určené najmä na precvičovanie vzdelávacieho obsahu zo ZŠ a SŠ.

Kurz obsahuje virtuálne učebne pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ.

Stačí vstúpiť do kurzu a vybrať si jednu z učební, do ktorej vstúpi učiteľ a následne aj žiaci jednej triedy. 

Kurz vznikol ako pomoc pre vzdelávanie v domácnostiach počas karantény v súvislosti so šírením koronavírusu.

V prípade záujmu o širšie využitie kurzu stačí poslať žiadosť o pomoc správcovi portálu.

Verejne dostupný kurz slovenského jazyka určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu SJL v ZŠ.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa slovenského jazyka.

Verejne dostupný kurz slovenského jazyka určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu SJL v ZŠ.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa slovenského jazyka.

Verejne dostupný kurz anglického jazyka určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu ANJ v ZŠ.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa anglického jazyka.

Verejne dostupný kurz anglického jazyka určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu ANJ v ZŠ.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa anglického jazyka.