Súhrn uchovávaných údajov

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Stránky

Kategória

Personálne údaje

Krstné meno a priezvisko - sú povinné položky

Tieto údaje sú sprístupnené iba používateľom, s ktorými dotknutá osoba komunikuje(učiteľ, spolužiaci ...).

Prípadne ak doknutá osoba pridala na portál príspevok, ktorý je verejný, je tento príspevok podpísaný jej menom a priezviskom. Celý profil - meno, priezvisko, aj ostatné nepovinné položky môžu byť dostupné používateľom: (učiteľom, spolužiakom v kurze)

Ostatné mená - sú nepovinné položky

pokiaľ sú nepovinné položky vyplnené, môžu byť dostupné používateľom tohoto portálu

Opis osoby - nepovinná položka

Obrázok osoby - nepovinná položka - nemusí byť vložená fotka používateľa ale iný napr. avatar, karikatúra ...

Záujmy - nepovinná položka

Iné personálne údaje nie sú spracovávané ani požadované od dotknutých osôb.


Účel

Identifikácia

Identifikácia autora akéhokoľvek príspevku, vyplneného testu, odovzdanej úlohy ....

Čas uchovania
Žiaden čas uchovania
Lawful bases
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Data made public by the data subject (GDPR Art. 9.2(e)) Processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject

Používatelia

Kategória

Štúdijné údaje

Všetky údaje zaznamenávané o štúdiju dotknutej osoby na tomto portáli:

Záznam o aktivite - všetko čo kedy používateľ otvoril, vypnil, odovzdal....

Hodnotenie - všetky hodnotenia(slovné, známky, body, štatistické prehľady...) odovzdaných a vyplnených úloh a testov dotknutej osoby

Tieto údaje nie sú dostupné nikomu, iba učiteľom v príslušnom kurze v ktorom je dotknutá osoba zapísaná. Dotknutá osoba, ktorá vstúpi do kurzu a bude v ňom študovať, súhlasí s tým aby učiteľ videl tieto údaje.


Účel

štúdium

údaje spracovávane pre účely štúdia dotknutej osoby v kurzoch, do ktorých sa dotknutá osoba zapísala

Čas uchovania
Žiaden čas uchovania
Lawful bases
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Data made public by the data subject (GDPR Art. 9.2(e)) Processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject

Kategórie kurzov

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Kurzy

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Zásuvné moduly aktivít

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Bloky

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania