Vloženie tabuľky
Tabuľku vložíme cez menu: Tabuľka - Vložiť - Tabuľka

Vložiť tabuľku

Nastavenie orámavania bunky

Označíme bunky v ktorých budeme meniť orámovanie. Potom nastavíme čiaru orámovania.

Štýl čiar

Druhou a presnejšou možnosťou je nastavenie vlastností bunky napr. farba pozadia, oramovanie - hrúbka, farba je cez menu: Tabuľka - Vlastnosti tabuľky.

Nastavené vlastnosti sa aplikujú pre označené bunky tabuľky. V bunkách sa zmenia len tie vlastnosti, ktoré ste nastavili, ostatné zostanú nezmenené.

Formát tabuľky

Pri nastavení orámovania najprv vyberieme ktorá časť orámovania sa má zmeniť. Potom možeme vybrať príslušné vlastnosti - hrúbku čiary, farbu čiary ...

Výber orámovania

Výber orámovania 1

Výber orámovania 2

Takto bude vypadať výsledné orámovanie:

Výsledok nastavenia orámovania tabuľky

Posledná zmena: Štvrtok, 21 november 2013, 16:00

Notice: Undefined property: stdClass::$version in /home/wt003200/www_root/moodle/theme/essential/renderers/core_renderer.php on line 104