Ktorá kategória?

Ktorá kategória kurzov Vás najviac zaujíma (mali by sme sa jej viac venovať) ?

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

Responses

Skip result graph
Choice options
Informatika Matematika Jazyky Teológia Psychológia Zdravotníctvo Fyzika Chémia Biológia Elektronika Umenie Strojárstvo Ekonomika
Graph display
Number of participants
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
Percentage of participants
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%