Prehľad témy

 • Všeobecné

  Kurz Vám pomôže zvládnuť Billingsovu ovulačnú metódu tak aby ste ju mohli spoľahlivo využívať v manželskom živote. Pri jej výučbe je potrebná individuálna konzultácia s lektorom.
  Metóda má pozitívnu aj negatívnu zložku. To znamená, že pomocou nej sa dá plánovať
  pozitívne keď chcete mať bábätko a nedarí sa Vám počať, ale aj naopak negatívne keď bábätko momentálne neplánujete a chcete počatie oddialiť.

  Pri jej správnom používaní má v prípade negatívneho plánovania Pearlov index=1 t.j. spoľahlivosť 99% a tak je porovnateľnou alternatívou napr. aj ku hormonálnej antikoncepcii. Odporúčame ju všetkým, ktorí nechcú používať akúkoľvek antikoncepciu, ale chcú byť zodpovednými rodičmi a plánovať svoje rodičovstvo.

  Lektori Vám môžu pomôcť aj s odhaľovaním chýb a pri správnej interpretácii vašich záznamov v tabuľke.

  Ak chcete s nami niečo konzultovať online môžete sa zaregistrovať na SiteTalku a vstúpiť do skupiny Billings:
  http://www.sitetalk.com/vybohv
  http://www.sitetalk.com/agys


  Ak sa vám táto stránka páči môžete nám dať 1 >>>
 • Téma 1


  • Táto téma

   Téma 2

   Základom pre plánovanie rodičovstva pomocou prirodzených metód je dokonalé poznanie svojho tela a rôznych procesov v ňom, ktoré majú vplyv na plodnosť. Dôležité je najmä vedieť kedy je žena v období plodnosti a kedy je v čase neplodnosti. Na to slúžia pozorovania, ktoré je potrebné zapisovať do prehľadnej tabuľky.
   Preto sa musí žena naučiť pozorovať a hodnotiť znaky plodnosti počas cyklu, ktoré zapisuje do záznamovej tabuľky. Ideálne je, ak tento záznam robí manžel, čo umožňuje rozvoj ich komunikácie v sexuálnej oblasti a zároveň je aj manžel informovaný o zmenách ktoré v danom cykle u manželky práve prebiehajú.


  • Téma 3

   Po pozorovaní stavu plodnosti a značení do tabuľky je ďalšou fázou plánovania, využívanie získaných informácií. K tomu je nutne potrebná sebadisciplína obidvoch manželov.
   A to najmä pri negatívnom plánovaní - keď manželia neplánujú počať je potrebné dodržiavať určité pravidlá sexuálneho života.
   Z našich manželských skúseností však môžem povedať, že to vôbec nie je obmedzujúce v negatívnom zmysle. Konečné rozhodnutie ako využijete ponúkané možnosti Vašej plodnosti je nakoniec len na Vás. A práve v tomto rozhodnutí sa odzrkadľuje Vaša zodpovednosť v plánovanom rodičovstve.
  • Téma 5