Elektronicky spracované materiály pre učebnicu anglického jazyka More 4 používanú v 8. ročníku. Sú tu spracované materiály, úlohy a testy podľa jednotlivých tematických celkov.