Kurz na podporu vyučovania v rámci blokovej výučby FG pre nižšie ročníky OG Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.