Obsahom kurzu sú cvičenia zamerané na slovnú zásobu tematického celku "Ľudské telo" pre úroveň mierne pokročilí.