Obsahom kurzu budú cvičenia na doplnenie učiva k 1. lekcii učebnice Solutions Upper Intermediate.